ಆತ್ಮೀಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ

ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ೬೮ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ
ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ

ದಿನಾಂಕ : 01/11/2023.
9:30 AM – ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ನಂತರ ಉಪಹಾರ

ಇಂತಿ
ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಮ್ಖಾನಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ

Dear Member,

The Managing Committee invites you with family on the occasion of 68th Kannada Rajyotsava Celebrations.

Date : 1st November
9:30 AM – FLAG HOISTING, DOLLU KUNITHA followed by Breakfast

Regards
Managing Committee